Neprijetna stvar sodobnega turizma

Še ene neprijetne plati sodobnega turizma, onesnaževanja velemest, se loteva Badurina v projektu raziskovanja urbanega materialnega sveta, kjer prevzema vlogo znanstvenice, nekakšne urbane arheologinje. Gre za natančno določen proces, v katerem umetnica izbira odvržene predmete, smeti, ki jih je pridobila z metodo zbiranja. Potuje po različnih mestih sveta in po natančno določeni metodi išče, selekcionira in prezentira izbrani material. onesnaževanje okoljaTako je raziskovala v Moskvi, Pekingu in Hong Kongu in pa v Litvi, Latviji, Estoniji, Pragi, Krakowu, Bratislavi, Budimpešti in Berlinu. Izbrani predmeti z dokumentiranjem in arhiviranjem postanejo muzealije, artefakti mest, v katerih so bili izbrani, ki ne definirajo samo urbane lokacije, temveč govorijo o načinu življenja. Umetnico zanimajo izbrani objekti kot prenašalci lokalne identitete: sporočajo načine množične izdelave, tipiko kulture, zajemajo atmosfero posameznega in intimnega. Ob tem projekt opozarja na vezi med izbrano lokalno populacijo, ki je ne glede na sprejemanje vseh globalizacijskih procesov še zadržala svoje posebnosti in značilnosti. V temeljne elemente turističnega imaginarija poleg spominkov sodijo še razglednice. Japonski konceptualni umetnik Kawara je v šestdesetih in sedemdesetih letih svoje prijatelje bombardiral s potiskanimi dopisnicami, na katerih je dokumentiral vsakodnevni čas vstajanja in srečevanja z ljudmi na svojem potovanju okoli sveta. Od takrat so potovanja okoli sveta postala bolj razširjena in modna, avtorska razglednica kot medij umetniškega izražanja pa je bila deležna vseh ključnih prijemov in trendov s področja popularne kulture in sodobne umetnosti, predvsem citiranja, prisvajanja oziroma ready-madea. Tako je, denimo, Varl svoj projekt mestnega koledarja v ljubljanskem parku Zvezda v okviru projekta Ljubljana nadgradila z avtorsko razglednico v založbi galerije. V tej tradiciji sta Lažetić in Habicht svojemu prijatelju Štromajerju v roku dveh mesecev vsak dan pošiljala kartice s potovanja po Indiji, s katerih je dnevniške zapise potem Štromajer prenašal na spletno stran projekta.

Holographic Laser Star Projector for Ceiling

Laser star projector is the fine way of enjoying the celestial wonders of a night sky whenever you want or wherever you want. Watching a clear night sky with blinking stars and shining meteor show is an unforgettable sight.  By having holographic laser star projector for ceiling in your home you can easily bring this breathtaking view inside your home.  This is the right way to help your children view the night sky into your home.  You can enjoy the beautiful and moving star views with the laser twilight and give your kids a chance to watch the beauty of a laser cosmos inside your home.

This Laser Star Projector   is a wonderful gadget for everyone from small kids to adults and is sure to fascinate everyone in the family. This works on mains power and can be used as way of relaxation or fix it as an amazing backdrop, or can be a perfect setting for romantic night or just a way to bring comfort and sleep to your younger ones. The holographic laser star projector for ceiling comes with so many wonderful features and it can illuminate the ceiling of even a very large room with thousands of stars and clouds with its greenish glow.

This has the facility for selection of stars only or the clouds or both as you wish. It has many amazing lighting effects that will surely enthral young kids and keep them glued to the ceiling for a long time. It can be focussed either on the walls or to the ceiling. The Laser Star Projector   has a 4 hour auto shut off function and this prevents over heating of the projector.

Twilight on Youtube for 2015

The holographic laser star projector for ceiling is made of high tensile plastic body and has two ultra clear glass lenses with a high quality powerful holograph activated with the most modern laser technology. The projector can be mounted on the walls also with the built-in key-hole slots. The Laser Star Projector is very compact in size and measures 28 by 24 by 21 centimetres approximately. This laser projector is designed to project a full combination of green laser stars and light bluish coloured Nebula like clouds resembling the real cosmos.

The main attraction of the holographic for ceiling, model 2015 is that it makes the clouds and the stars constantly moving bringing a realistic effect of the night sky. It has thousands of green laser stars to look at and its stunning light effects provide a visual feast not only to your eyes but also to your mind as well. The built in adjustments help you fix the projector in any way you like and get the laser light beam focussed either to the walls or to the ceiling and hence it is easy to get the laser powered cosmos effect cover the entire ceiling of  your room and portions of the walls at the same time.

So, bring home a laser star projector and bring in the mighty cosmos into your home and show the beauty of the universe we live in to your small kids.