NAČIN ZABAVE

V dobi odraščanja se spreminja odnos fantov in deklet do igre, mladostniki se pač igrajo drugače kot petletniki in posegajo po drugačnih igračah in materialih za igro, bolj kot punčke in avtomobilčki jih privlačijo denimo gameboy in računalniške igre. »Računalniške in podobne igre vplivajo na različne otrokove sposobnosti: zaznavne (sledenje, spremljanje, prestrezanje premikajočih se predmetov na zaslonu …), kognitivne (predvidevanje, sklepanje, pomnenje, logično mišljenje …), socialne (med igro s prijatelji si izmenjujejo informacije, dogovarjajo se, izmenjujejo si igrice …) in na sposobnost koordinacije oko-roka (vešče pritiskanje na gumbe). V igri se otrok identificira z domišljijskimi, namišljenimi junaki in je aktiven, saj sam izbira zahtevnost in hitrost igre. Zato lahko tudi te igre pozitivno vplivajo na otrokov razvoj,« pravi Lešnik Muskova. Odrasli se včasih tudi po nepotrebnem bojijo, da igranje računalniških iger vodi otroka v socialno izoliranost: »Raziskave opozarjajo, da lahko računalniške igre celo povečujejo socialne stike med vrstniki; tudi če jih otroci igrajo sami, so potem, ko se družijo, igrice predmet njihovih pogovorov. Seveda pa ima prepogosto igranje računalniških iger lahko neugodne posledice za otroka, denimo glavobole, utrujenost, zanemarjanje družabnih stikov, odvisnost … Zato naj starši otroku postavijo pri igranju računalniških iger jasna pravila, na primer, koliko časa lahko presedi ob igri; pomembno je, da starši sodelujejo pri izboru iger in otroka usmerjajo tudi k drugačnemu načinu preživljanja prostega časa.« Ko otrok odraste Potem fant in dekle odrasteta, računalniške igrice ostanejo v preteklosti, lep spomin, kot tisti na oguljenega medvedka, ki ga mnogi kljub starosti še hranijo in se jim že ob spominu nanj na ustnice prikrade droben nasmeh. Morda vzbudi spomin na vonj pravkar pečenih piškotov, ki jih je mama jemala iz pečice, in ste enega zmaknili s pladnja in še vročega, ponujali svojemu medvedku, da ne bi bil žalosten. Je res ali pa se zgolj zdi, da se odrasli ne igramo več? Se z leti izgubi otroško veselje do igrač in igre? Se ne znamo več igrati? Ali pa smo prepričani, da je igra rezervirana le za otroke? »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =

CommentLuv badge